تقریباً درمانی فناوری دانشگاه دانشگاه

تقریباً: درمانی فناوری دانشگاه دانشگاه حسن روحانی رییس جمهور خدمات درمانی درمان بیماری ها

آیا به جوانان اجازه کار کردن نمی‌دهند؟ / نادر مشایخی

نادر مشایخی می‌گوید: می‌دانید چقدر جوان با حال داریم؟ یکی از آن‌ها قطعه‌ای نوشته بود که به نظر من می‌توانست در عالی ترین فستیوال‌های دنیا اجراء شود. آ..

ادامه مطلب