تقریباً درمانی فناوری دانشگاه دانشگاه

تقریباً: درمانی فناوری دانشگاه دانشگاه حسن روحانی رییس جمهور خدمات درمانی درمان بیماری ها

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روحانی، ناطق‌نوری و لاریجانی هم‌حزبی می‌شوند؟

علی مطهری راجع به بازگشت ناطق نوری به عرصه سیاست ضمن بافایده دانستن این امر گفت: این موارد فعلا «اگر» و گمانه‌زنی هست؛ با «اگر» نمی توان خیلی حرف زد.

روحانی، ناطق‌نوری و لاریجانی هم‌حزبی می‌شوند؟

روحانی، ناطق نوری و لاریجانی هم حزبی می شوند؟

عبارات مهم : سیاست

علی مطهری راجع به بازگشت ناطق نوری به عرصه سیاست ضمن بافایده دانستن این امر گفت: این موارد فعلا «اگر» و گمانه زنی هست؛ با «اگر» نمی توان خیلی حرف زد.

علی مطهری نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران و نایب مدیر مجلس در خصوص بازگشت ناطق نوری به صحنه سیاست و حضور او در یک حزب، گفت: حضور آقای ناطق نوری در صحنه سیاسی کشور حتما بافایده هست. ایشان یک فرد با تجربه و معتدل است و ورود فعالتر آقای ناطق نوری به فضای سیاسی کشور آثار خوبی خواهد داشت.

روحانی، ناطق‌نوری و لاریجانی هم‌حزبی می‌شوند؟

وی در خصوص حضور ناطق و لاریجانی در یک حزب اظهارداشت: این موارد فعلا «اگر» و گمانه زنی هست؛ با «اگر» نمی توان خیلی حرف زد.

بازگشت ناطق نوری جهت شیخوخیت

علی مطهری راجع به بازگشت ناطق نوری به عرصه سیاست ضمن بافایده دانستن این امر گفت: این موارد فعلا «اگر» و گمانه‌زنی هست؛ با «اگر» نمی توان خیلی حرف زد.

محمدعلی وکیلی نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران و عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص تشکیل حزبی با لیدری لاریجانی و حضور ناطق نوری به عنوان رهبر معنوی آن، گفت: اینکه هر جریانی به سمت حزب برود عنوان مثبتی هست. در این شرایط صداها بدون هویت نیست و هویت حزبی پیدا می کند و این امر یک قدم به سمت توسعه است.

وی تصریح کرد: اینکه آقای ناطق نوری به صحنه رسمی سیاست برگردد و سیاست حرفه ای را در قالب حزب دنبال کند اولا در جا انداختن فعالیت حزبی بسیار می تواند موثر باشد و ثانیا از آن شیخوخیت کلی ایشان در سبک حرفه ای سیاست استفاده می شود و سیاست حرفه ای را تقویت می کند.

این عضو فراکسیون امید در خصوص خبر سیاسی حضور لاریجانی و ناطق در یک حزب، خاطرنشان کرد: از قدیم این دو بزرگوار در یک دسته بندی فکری می گنجیدند و اگر صحت داشته باشد و قرار باشد که هر دو در یک حزب حضور داشته باشند به عقیده من این اقدام شناسنامه دار کردن فعالیت های عمومی از طریق رسمیت بخشیدن به کار حزبی است.

روحانی، ناطق‌نوری و لاریجانی هم‌حزبی می‌شوند؟

وکیلی در پاسخ به اینکه ترکیب لاریجانی، روحانی و ناطق چه تاثیری در آینده سیاسی کشور و سیاست ورزی اصلاح طلبان دارد؟ تاکید کرد: این ترکیب تقویت واکنش‌ها عقلایی در کشور هست. ولی فکر نمی کنم که این فعالیت در تقابل با اصلاح طلبی باشد و رقیب گفتمان اصلاح طلبی کلان گفتمان اصولگرایی است بنابراین به نظر نمی رسد که این گفتمان یارای اجتماعی مورد نیاز جهت مقابله با گفتمان اصلاح طلبی را داشته باشد.

اعتماد آنلاین

علی مطهری راجع به بازگشت ناطق نوری به عرصه سیاست ضمن بافایده دانستن این امر گفت: این موارد فعلا «اگر» و گمانه‌زنی هست؛ با «اگر» نمی توان خیلی حرف زد.

واژه های کلیدی: سیاست | سیاسی | بازگشت | فعالیت | لاریجانی | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs