تقریباً درمانی فناوری دانشگاه دانشگاه

تقریباً: درمانی فناوری دانشگاه دانشگاه حسن روحانی رییس جمهور خدمات درمانی درمان بیماری ها

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی احساس کردم که بوی اصلاح ز اوضاع دنیا می‌آید / روایت آشنا از نخستین نشست سه قوه

مشاور رییس جمهور با اشاره به نخستین نشست یکسان سه قوه، عزم مشترک، همدلی و همراهی را شاخصه مهم حاضران در این نشست توصیف کرد.

احساس کردم که بوی اصلاح ز اوضاع دنیا می‌آید / روایت آشنا از نخستین نشست سه قوه

روایت آشنا از نخستین نشست سه قوه: احساس کردم که بوی اصلاح ز اوضاع دنیا می آید

عبارات مهم : احساس

مشاور رییس جمهور با اشاره به نخستین نشست یکسان سه قوه، عزم مشترک، همدلی و همراهی را شاخصه مهم حاضران در این نشست توصیف کرد.

حسام الدین آشنا در روایت خود از نشست یکسان قوای مجریه، مقننه و قضاییه نوشت:

اولین نشست یکسان سه قوه معانی عمیق و برکات فراوانی داشت. نمایندگان سه فراکسیون با صریح ترین زبان ممکن دغدغه ها، مطالبات و ملاحظات خود را بیان کردند؛ بعد از آن مدیر مجلس در سخنانی مفصل و بسیار دقیق معضلات کشور و کاستی های هر سه قوه را در تعامل با یکدیگر برشمرد. سپس مدیر قوه قضائیه به پیشرفت های قوه قضائیه در برقراری عدالت پرداخت و جهت کمک به دولت در حل پرسشها کشور اعلام آمادگی کرد.

احساس کردم که بوی اصلاح ز اوضاع دنیا می‌آید / روایت آشنا از نخستین نشست سه قوه

در آخر مدیر جمهور با ارائه تحلیلی از شرایط جهانی، منطقه ای و ملی، به اختصار از سیاست های دولت در مواجهه با تهدیدات و توطئه های اخیر دفاع کرد و به اشتباهات و شبهات پاسخ گفت و در نهایت صریحا از مجلس خواست در بررسی لوایح کلیدی و کارگشای دولت شتاب بیشتری داشته باشد. دیروز در صورت مسئولان عزم مشترک، همدلی و همراهی مشهود بود. دیدار دوستانه، بیان صمیمانه و مباحثه طلبگی موجب ایجاد درک یکسان از شرایط، پرسشها و راه حلها شد. دیروز بعد از مدتی احساس کردم که بوی اصلاح ز اوضاع دنیا می آید.

ایسنا

مشاور رییس جمهور با اشاره به نخستین نشست یکسان سه قوه، عزم مشترک، همدلی و همراهی را شاخصه مهم حاضران در این نشست توصیف کرد.

واژه های کلیدی: احساس | همراهی | قوه قضائیه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs