تقریباً درمانی فناوری دانشگاه دانشگاه

تقریباً: درمانی فناوری دانشگاه دانشگاه حسن روحانی رییس جمهور خدمات درمانی درمان بیماری ها

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماند

علی ربیعی با رای نمایندگان مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماندگار شد.علی ربیعی | وزیر تعاون | اخبار سیاسی و اجتماعی

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماند

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماند

عبارات مهم : علی ربیعی

علی ربیعی با رای نمایندگان مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماندگار شد.

وزیر کار با 126 رای مخالف ۱۲۴ رای موافق با اختلاف یک رای وزیر ماند.

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماند

جزییات رای اعتماد مجدد به ربیعی

-تعداد آرای ماخوذه: 253 رای

-تعداد آرای موافق: 126 رای

علی ربیعی با رای نمایندگان مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماندگار شد.علی ربیعی | وزیر تعاون | اخبار سیاسی و اجتماعی

-تعداد آرای مخالف: 124 رای

-تعداد آرای: ممتنع 2 رای

-تعداد آرای باطله: 1 رای

واژه های کلیدی: علی ربیعی | وزیر تعاون | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs